Etkin Dinlemeyi Gerçekleştirmede İki Önemli Koşul

Etkin Dinlemeyi Gerçekleştirmede İki Önemli Koşul

  1. Koşulsuz Kabul / Saygı

“Kabul etme” ile kastedilen karşımızdakinin söylediği her şeyi onaylama, ileri sürdüğü fikirlere katılma veya tüm yorumlarını kabullenme demek değildir. Karşımızdakini yargılamadan ve eleştirmeden olduğu gibi kabul etmek, ona saygı duymaktır. Karşımızdaki ile düşünce, fikir ya da yorumlarda tümüyle zıt kutuplarda bile yer alsak, karşımızdakinin duygularını anlama ve saygı gösterme çabasıdır. Karşımızdakinin söylediği her şeyi kendimiz için yanlış bulsak bile, onu kendimize uydurma çabasına girmememizdir.

  1. Empatik Anlayış

Empati Nedir?

Empati, kişinin bir iletişim esnasında, kendisini karşısındakinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakarak duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde anlamaya çalışması ve duyarlı bir yaklaşım içinde olmasıdır. Diğer bir deyişle, empati başka bir kişinin iç dünyasında düşünebilme, hissedebilme, duygu ve düşüncelerine karşılık verebilme olarak da düşünülebilir.

Empatik anlayış, kişinin objektifliğini kaybetmeden kendini di­ğer insanların yerine koymasını ve onların yaşantılarına onlar açısından bakabilmesini gerektirir. Kişi, empati kurduğunda karşısındakinin dünyasını karşısındakine göründüğü gibi gördüğü için onu anlamaktadır.

Her insanın, olaylara ilişkin kendine özgü bir bakış açısı (fenomenolojik alanı) vardır. Dışarıdan baktığımızda bunu göremeyiz ve bu yüzden de onun bazı davranışlarına anlam veremeyiz. Kendimizi karşıdakinin yerine koyup olaylara onun gözüyle bakabilirsek, ancak bu durumda onun duygularını ve düşüncele­rini anlamamız, dolayısıyla da davranışlarına anlam vermemiz mümkün olur.

 

28 Şubat 2012 Ercan Segmen
Yorum yapın